Syftet med tävlingsreglerna är att på ett korrekt och smidigt sätt kunna hantera tävlingar (internationellt och nationellt) på alla nivåer initierade av WT, WTE eller STU och försäkra sig om att samma standardisering av tävlingsregler tillämpas.

Tävlingsreglerna ska tillämpas i alla tävlingar sanktionerade av WT, WTE och STU.

Alla sanktionerade tävlingar i Sverige ska arrangeras efter samma standardiserade regler. Dispens får inte lämnas så att avvikelser sker från dessa fastställda regler.

Gällande tävlingsregler i Kyorugi hittas nedan:

WT:s regler: WT Competition Rules Interpretation_Oct 1 2020

Invägning: Invägningsförfarandet

Undantagsregler: Undantagsregler_miniorer_Kadetter_mm

WT Medical Code: WT Medical Code (December 2019) FINAL (worldtaekwondo.org)

WT Anti-Doping Roles: WT_2021 Anti-Doping Rules_Final.pdf (worldtaekwondo.org)