Alla som önskar få ersättning för resor, domaruppdrag och så vidare måste fylla i blanketter tydligt och sedan skicka den ifylld till Svenska Taekwondounionens kansli.

Det görs i följande steg:

  1. Fyll tydligt i en/flera av följande blanketter beroende på vad ni önskar ersättning för, sedan skriv ut.
   För domararvode ska ”Ersättning för uppdrag” också fyllas i tillsammans med reseräkning.

   – Reseräkning: Reseräkning blankett
   – Milersättning: milersättning blankett
   – Ersättning och arvode för uppdrag: Ersättning för uppdrag

 

  1. Fyll i blanketten/blanketterna. Se mall här.

 

  1. Vid reseersättning: Samla ihop alla kvitton i dess originalform, detta enligt bokföringslagen. Har ni till exempel köpt en flygbiljett och fått kvittot (där namn, kostnad, färdväg och datum ska stå med) via mail går den att maila in då det är ett elektroniskt kvitto. Om en tågbiljett till exempel köpts i en automat på en tågstation ska det fysiska kvittot/biljetten häftas bak på blanketten. Varje kvitto ska redovisas separat, alltså ett kvitto per rad och inte till exempel alla flygbiljetter på samma rad. Likaså ska alla kvitton med annan valuta också redovisas separat. Numrera sedan alla kvitton som ni kombinerar med rätt rad. Notera att ni först måste få godkänt av kommitté/ansvarig/styrelse innan ni bokar en resa, tänk då på att boka den billigaste resan som i förhållande till priset är lämplig.
   Vid milersättning: Detta ska bara fyllas i om ni kört bil. Rena bensinkostnader betalas inte ut. Milersättning är alltid antal mil gånger 18,50 kronor. Önskar ni milersättning i samband med en reseräkning räcker det bara med reseräkningsblankett. Glöm inte redovisa färdväg.
   Vid domaruppdrag: Fyll i uppgifterna samt hur mycket arvode ni skall ha per dag. Om övertid tillkommer ska det noteras på en ny rad.

 

 1. EFTER genomförd resa/evenemang/uppdrag ska allt postas in till STUs kansli på:Svenska Taekwondounionen
  Box 110 16
  100 61 Stockholm

Observera att vissa kvitton kan komma att nekas om de ej uppfyller kraven för ersättning. Likväl måste varje kvitto/resa/arvode godkännas av respektive kommitté/ansvarig/styrelse innan det skickas till utbetalning. Saknas kvitton, ofullständiga uppgifter eller om uppgifterna inte stämmer skickas blanketten tillbaka till er för komplettering. 

Har ni frågor är ni välkomna att mejla till info@stuswe.se.