Svenska Taekwondounionens styrelse är STU:s högsta beslutande organ när årsmötet inte är samlat. Under sig har STU:s styrelse kommittéer som får till uppgift att utveckla verksamheten inom sitt område efter specifika uppdrag. Technical Director är ansvarig för den operativa verksamheten medan kansliet sköter den administrativa och ekonomiska förvaltningen samt erbjuder medlemmarna service.


Vid behov kan STU:s styrelse tillsätta centrala kommittéer för speciella ändamål i syfte att bedriva den operativa verksamheten utåt. Styrelsen för STU har nyttjat denna rätt och inrättat ett flertal kommittéer vilka kommer att presenteras nedan. Vidare finns andra kommittéer som lyder under Svenska Taekwondoförbundet och som arbetar mer övergripande och generellt med olika idrottsliga frågor. Även dessa kommittéer kommer att nämnas i det följande.

STU:s KOMMITTÉER

Technical Director
Domarkommittén
Tävlingskommittén
Poomsaekommittén
Poomsaelandslaget
Parakommittén
Kyorugilandslaget
Hapkidokommittén
Medicinska kommittén

STF:s KOMMITTÉER

Antidopingkommittén
Disciplinnämnden
Jämställdhetskommittén