På denna sida kommer all information och alla dokument m.m. att publiceras inför Svenska Taekwondounionens (STU) årsmöte 2019.

Styrelsen har beslutat att hålla årsmötet för STU lördagen den 27 april i Södertälje. Plats är nu bestämt och det blir på Quality Hotel Park (Saltsjötorget, 151 71 Södertälje) i Södertälje.

Kallelse:  Kallelse-Dagordning-Fullmakt Årsmöte 2019 för mer information. 

I kap. 2 § 13 STU:s stadgar föreskrivs om rösträtt. Varje röstberättigad förening äger en (1) röst.

Den preliminära röstlängden är upprättad hittas här: PRELIMINÄR RÖSTLÄNGD STU 2019 2019 STU 13.42.39

Om en förening saknas eller i övrigt vill invända mot den preliminära röstlängden, ber vi er vänligen att kontakta kansliet via mejl på info@stuswe.se.

Verksamhetsberättelse:K7_Samtliga_STF_verksamhetsberättelse 2018 (1)

Hapkido kommittén och Chang Hun kommer redovisas separat då de var sent inkomna.
Chang Hun : Årsberättelse STK-D_2018  

Hapkido: Verksamhetsberättelse Hapkidokommitten 2018

Styrelsens arbetsplan 2019: Arbetsplan 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse m.m. 2018: Årsredovisning och Revisionsberättelse STU ÅR 2018

Valberedningen: Valberedningens nominerings lista

Budgetförslag 2019: Preliminär Budget 2019

Motioner som inkommit 1 : Motion – Ranking för Masters 20190115

Bilaga till motion: Bilaga till motion – Master_outline_2017_final

Motion 2 som inkommit gällande namnbyte: Motion2019_NamnbyteSTU

Protokoll: Årsmötesprotokoll STU 2019
Bilagor till årsmötesprotokoll:
Bilaga 1 Gibriel Jattas förslag
Bilaga 2 Sammi Kaidis förslag