På denna sida kommer diverse policydokument som berör STF och STU att läggas upp. Samtliga medlemmar är bundna att följa dessa policydokument och föreskrifter som utfärdas av styrelsen. 

Policy gällande alkohol och droger: Alkohol och drogpolicy

Policy gällande personuppgifter och integritet: Integritetspolicy