Domarkommittén inom Kyorugi är sammansatt enligt följande:

Ordförande: Reza Abrishami­
Domaransvarig Region Norr: Fanny Bygdén
Domaransvarig Region Öst: Kimmy Andersson
Domaransvarig Region Väst: Sepehr Mirzade­h 
Domaransvarig Region Syd: Atié Fouad

Domarkommittén arbetar aktivt med utbildning och rekrytering av domare samt bemanning av domare på svenska tävlingar. Kommittén handhar även utbildning och licensiering av coacher. Ordföranden för Domarkommittén leder och har det övergripande ansvaret för kommitténs arbete samt utveckling och ständig förbättring av den svenska domarkåren. Till sin hjälp har ordföranden fyra regionansvariga vilka agerar som hans medhjälpare för diverse domarfrågor i respektive region. Ambitionen vid val av ledamöterna i Domarkommittén har varit att ha kompetenta och lämpliga domare med en jämn fördelning mellan könen.­

Vänligen notera att gruppen STUs Domarkår Kyorugi är den officiell­a facebookgruppen för aktiva nationella och internationella domare i Sverige.