Ordförande: Reza Abrishami
Ledamöter: Djanet Beraki, Atié Fouad­

Domarkommittén arbetar aktivt med utbildning och rekrytering av domare samt bemanning av domare på svenska tävlingar. Kommittén handhar även utbildning och licensiering av coacher. Ordföranden för Domarkommittén leder och har det övergripande ansvaret för kommitténs arbete samt utveckling och ständig förbättring av den svenska domarkåren. Till sin hjälp har ordföranden två ledamöter vilka agerar som hans medhjälpare för diverse domarfrågor i landet. Utefter behov kommer arbetet att fördelas mellan de inom kommittén. Ambitionen vid val av ledamöterna i Domarkommittén har varit att ha kompetenta och lämpliga domare med bägge könen representerade. ­

Vänligen notera att gruppen STUs Domarkår Kyorugi är den officiell­a facebookgruppen för aktiva nationella och internationella domare i Sverige. Intresseanmälan till tävlingar sker endast genom webbtjänsten www.tkdreferee.com. Det uppskattas ifall samtliga synpunkter och funderingar kring domare och coachfrågor kommer välformulerade till domarkommittén genom domare.kyorugi@stuswe.se respektive coach.kyorugi@stuswe.se.