Föreningar

Förtydliganden angående GAL/GOL

Nedan följer vissa förtydliganden angående GAL/GOL som beställs via SimplyCompete (https://stuswe.simplycompete.com). I varje förening ska det finnas en administratör (admin) som hanterar och administrerar GAL/GOL för medlemmarna i den föreningen. Det innebär att administratören i Läs mer…

sedan
Information

Kallelse STU Årsmöte 2021

STU:s årsmöte kommer att äga rum digitalt den 20 juni 2021. Kallelse hittas här: Kallelse STU Årsmöte 20 juni 2021 Framdeles kommer all information och alla dokument rörande årsmötet att publiceras på följande sida: http://stuswe.se/stu/forbundsmote/

sedan