Information

Kansliet fortsatt obemannat

Styrelsen hade hoppats kunna bemanna kansliet 2020 men i och med det indragna organisationsstödet kommer detta dröja ytterligare. Medel till detta ändamål har äskats. Styrelsen fokuserar just nu det ideella arbetet på de prioriterade uppgifterna; Läs mer…

sedan
Allmänt

STU årsmöte

Styrelsen beslutade 25 mars att följa RF-rekommendation att flytta fram årsmötet vilket också publicerades på www.stuswe.se. Nytt datum för årsmötet har nu satts till 19 september 2020 och vi hoppas kunna hålla ett fysiskt möte Läs mer…

sedan