Syftet med tävlingsreglerna är att på ett korrekt och smidigt sätt kunna hantera tävlingar (internationellt och nationellt) på alla nivåer initierade av WT, WTE eller STU och försäkra sig om att samma standardisering av tävlingsregler tillämpas.

Tävlingsreglerna ska tillämpas i alla tävlingar sanktionerade av WT, WTE och STU.

Alla sanktionerade tävlingar i Sverige ska arrangeras efter samma standardiserade regler. Dispens får inte lämnas så att avvikelser sker från dessa fastställda regler.

Gällande tävlingsregler i Kyorugi hittas nedan.

WT:s regler: WT Competition Rules Interpretation, Manchester May 15 2019

Svenska tävlingsregler och tolkningar: Domarbok Tävlingsregler och Tolkning 2019

Handsignaler för domare: Domarhandsignaler