Efter varje tävling ska vissa rapporter och blanketter fyllas i för att därefter skickas vidare till Kampsportsdelegationen eller STU:s kansli. Det handlar t.ex. om olika läkarrapporter. 

De rapporter som ska fyllas i är följande:

Arrangörsrapport – skrivs efter tävlingen av arrangören och skickas till STU.
Hittas här: Arrangörsrapport

Läkarrapport – skrivs av läkaren under/efter tävlingen och skickas till STU. Läkarrapporten består av två blanketter; dels ”Läkarrapport åtgärdade småskador”, dels ”Individuell läkarrapport”.
Hittas här: Läkarrapport åtgärdade småskador och Individuell läkarrapport

Huvuddomarens rapport – fylls i av tävlingens huvuddomare och skickas sedan till STU.
Hittas här: Hvuddomarens-Rapport

Arrangören ansvarar för att skriva ut och ta med rapporterna till tävlingen medan tävlingens huvuddomare samlar ihop och ansvarar för att samtliga blanketter skickas in till STU per post eller e-post senast två dagar efter genomförd tävling. Om huvuddomaren inte får nödvändiga uppgifter eller arrangörsrapporten av arrangören kommer arrangörsföreningen att åläggas ett vite om 5000 kr.