Domare, funktionärer och andra kan i förekommande fall använda sig av följande blanketter för att få ersättning för sina kostnader, resor m.m. 

Reseräkning: Reseräkning blankett

Milersättning (bil): milersättning blankett

Ersättning och arvode för uppdrag: Ersättning för uppdrag

Vänligen fyll i rätt blankett och posta in den till kansliet med tillhörande kvitton efter genomförd resa/uppdrag. Alla kvitton ska i största möjliga mån vara originalkvitton. Bilder eller liknande på kvitton tillåts endast i undantagsfall! Skriv under blanketten med egenhändig namnteckning och posta in den till adressen nedan. 

Om blanketten inte fylls i korrekt och uppgifter eller kvitton saknas kommer utbetalning inte att ske. Säkerställ därför att blanketten är korrekt ifylld och att ni har med alla kvitton. Har ni frågor är ni välkomna att mejla till info@stuswe.se 

För bilresor betalas milersättning ut med 18,50 kr/mil och således inte rena bensinkostnader.

Adress till STU:s kansli:
Svenska Taekwondounionen
Box 110 16
100 61 Stockholm

Tänk på att boka den billigaste resan som i förhållande till priset är lämplig. Innan ni bokar en resa ska ni alltid kontrollera detta med exempelvis ordföranden för respektive kommitté, huvuddomaren eller styrelsen.