Svenska Taekwondounionens styrelse har beslutat enskilda arrangörer och föreningar kan för sin egen tävling hyra viss material och tävlingsutrustning av STU enligt följande:

1. Den som hyr betalar samtliga transportkostnader (och skall också ordna med transport),

2. Den som hyr skall rengöra all utrustning annars utgår ett rengöringsvite om 1.500 kr per matta,

3. Hyra för en matta med all elektronik är 5.000 kr,

4. Hyra för enbart elektronik är 4.000 kr per matta,

5. Hyra för enbart matta är 1.000 kr,

6. Den som hyr står risken för skador som sker under tävling och transport (utrustningen kommer att testas av STU när den kommer i retur),

7. STU svarar för sedvanliga slitagekostnader (dock ej ev. transportkostnader).

8. Utrustningen skall återlämnas senast 2 dagar efter avslutad tävling.

För bokning och hyra av material och tävlingsutrustning, vänligen kontakta Tävlingskommittén på tavling@stuswe.se

Vid önskemål att hyra enskilda delar av tävlingsutrustningen såsom enstaka västar eller hjälmar kontaktas Tävlingskommittén för överenskommelse samt prisförslag.

Övriga frågor gällande tävlingsverksamheten och tävlingsarrangemang besvaras av Tävlingskommittén på tavling@stuswe.se.