17757177_399830693718648_6179143530228997787_n

Det har visat sig vara nyttigt och utvecklande för våra talanger, i synnerhet barn och ungdomar, med ett koncept som talanglaget där de då och då samlas och tränar och umgås tillsammans. Därför avser vi att fortsätta med detta koncept och i framtiden förbättra det.

Alla föreningar fick chansen att inkomma med namn på ”Poomsae-talanger” för att ingå i Talanglaget i Poomsae. Nu är listan med samtliga medlemmar sammanställd och komplett, den hittas härTalanglag-Poomsae-2017

18698334_423535911348126_488912466702737856_n