Förfarande vid ansökan av Dancertifikat

 

Ansökningar för Dancertifikat Kukkiwon samt svenska certifikat skall göras via mail efter genomförd och lyckad gradering till: dancert@stuswe.se

Följ noga följande anvisningarna för att ansöka om Dancertifikat:

  1. Fyll i ansökningsblanketten från Kukkiwon (den hittas här: Ansökningsblankett ). Notera att examinatorns namn, certifikatsnummer och underskrift måste framgå i blanketten. Endast en examinator som innehar 4 Dan och uppåt kan gradera andra till 1-3 Dan. 
  2. Ordna fram en digital fotografi på den sökande. Fotografiet ska vara i .jpg-format. Fotografiet får ej överstiga 300kb och inte överstiga måttet H=3 cm och B=2 cm. Om fotografi saknas vid beställning kommer ansökan att behandlas såsom fotografi inte önskas.
  3. Ordna även en kopia på ert senaste Kukkiwon-certifikat (det ska vara det lilla ”plånbokscertifikatet”).
  4. Fyll i Excelfilen Ansökan Dancertifikat
  5. Ta fram en kopia på ditt pass så att vi kan se exakt hur ditt namn stavas. Om du bytt namn mailar du även bild på ditt gamla pass.
  6. Betala in korrekt summa till STU:s bankgiro 5135-5493. Vid inbetalning ange att betalningen avser Dangradering, vilken grad det gäller, för vem betalningen görs och vilken förening ni tillhör. T.ex.: Dangradering, 2 dan, Anna Andersson, Idrottsföreningen.
  7. Mejla samtliga ovannämnda dokument samt kvitto för inbetalning till dancert@stuswe.se.

Vänligen se till så att samtliga dokument är i ordning och att ni har betalat samt har kvitto för inbetalning. Detta för att skynda på processen samt göra förfarandet mer smidigt.

OBS! Om ni inte skickar alla begärda uppgifter och dokument samt kvitto på inbetalning kommer er ansökan inte att behandlas.

Priser för Kukkiwon-certifikaten:

DangradKostnad
1 Dan690 kr
2 Dan875 kr
3 Dan1 150 kr
4 Dan1 420 kr
5 Dan2 800 kr
6 Dan3 260 kr
7 Dan4 180 kr
8 Dan5 100 kr
9 Dan6 470 kr

Svenskt certifikat 

Kostar 500 kr/st oavsett Dangrad, vilka ska beställas och betalas samtidigt som Kukkiwon Dancertifikat.

Korrigering eller beställning av kopia

Korrigering av tidigare Dan-certifikat eller beställning av nykopia kostar 500 kr.
Fyll i
 Korrigeringsblankett och mejla till dancert@stuswe.se tillsammans med kvitto.

———–

Samtliga uppgifter och personuppgifter som skickas till STU  behandlas enligt gällande lagar och förordningar (GDPR/Dataskyddsförordningen) samt STU:s integritetspolicy (läs mer om detta här: http://stuswe.se/stu/personuppgifter/). Den som skickar in sina uppgifter enligt ovanstående godkänner även att dessa uppgifter lagras och behandlas av STU i enlighet med det som nyss framhållits.

Det ska särskilt uppmärksammas att uppgifter avseende ansökan om dancertifikat överförs och skickas till Korea.