Valberedningen väljs på årsmötet och har som mål att förbereda val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Det är alltså valberedningens uppgift att på ett opartiskt och neutralt sätt att föreslå medlemmarna vilka kandidater som är bäst lämpade för de olika posterna.

Valberedningen ska redovisa alla föreslagna kandidater senast två (2) månader innan årsmötet.

Valberedningens sammansättning 2019
Valberedningens ordförande: Chago Santiago Rodriguez Segura

Ledamot: Gibriel Jatta
Ledamot: Valentina Morina