Vid behov kan STU:s styrelse tillsätta centrala kommittéer för speciella ändamål i syfte att bedriva den operativa verksamheten utåt. Styrelsen för STU har nyttjat denna rätt och inrättat ett flertal kommittéer vilka kommer att presenteras nedan. Vidare finns andra kommittéer som lyder under Svenska Taekwondoförbundet och som arbetar mer övergripande och generellt med olika idrottsliga frågor. Även dessa kommittéer kommer att nämnas i det följande.

STU:s KOMMITTÉER

Domarkommittén
Tävlingskommittén
Poomsaekommittén
Poomsaelandslaget
Kyorugilandslaget
Hapkidokommittén
Medicinska kommittén

STF:s KOMMITTÉER

Disciplinnämnden
Jämställdhetskommittén