Svenska Taekwondounionens kansli bemannas för närvarande av en person som på vardagar. Kansliet handhar den löpande ekonomiska och administrativa förvaltningen samt erbjuder medlemsservice m.m. Kansliet arbetar även efter särskilda uppdrag från styrelsen. 

Var uppmärksamma att kansliet är bemannad på dagtid vardagar, varför svar och hjälp inte bör förväntas på helger och kvällar. Vänligen respektera detta. 

För att komma i kontakt med kansliet, vänligen mejla till info@stuswe.se eller använd vårt kontaktformulär på första sidan.