På denna sida kommer all information och alla dokument m.m. att publiceras inför Svenska Taekwondounionens (STU) Förbundsmöte 2020.

Senast uppdaterat: 4 december 2020

Kap. 2 i STU:s stadgar reglerar Förbundsmötet. Läs gärna igenom bestämmelserna däri. Denna sida kommer fram till Förbundsmötet att löpande uppdateras. Samtliga möteshandlingar kommer att publiceras på denna sida senast 22 november 2020.

Styrelsen har beslutat att hålla Förbundsmötet för STU digitalt söndagen den 6 december 2020, med möjlighet att delta fysiskt. Vänligen notera att det till följd av de skärpta restriktionerna och den ökade smittspridningen inte längre finns någon möjlighet att delta fysiskt på Förbundsmötet. Samtliga medlemsföreningar och ombud är välkomna att delta digitalt.

Mer information hittas i kallelsen (se nedan).

Information om Suffra och hur det digitala Förbundetsmötet kommer att genomföras i praktiken kommer att delges alla medlemmar i god tid innan Förbundsmötet.

Kallelse (uppgift om inkomna motioner samt valbara kandidater till styrelsen finns nedan):  Kallelse STU Förbundsmöte 6 december 2020

Mötesordning och mötesregler: Mötesordning och mötesregler STU Förbundsmöte 6 december 2020

Preliminär röstlängd: Preliminär röstlängd 2020 styrelsens förslag

Om er förening inte är upptagen i listan över den preliminära röstlängden och ni anser att ni har rösträtt, eller om ni i övrigt vill invända mot den preliminära röstlängden, ber vi er att kontakta kansliet via mejl till info@stuswe.se.

Verksamhetsberättelse 2019: Verksamhetsberättelse STU 2019

Styrelsens arbetsplan 2020: Arbetsplan STU 2020

Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse m.m. 2018: Årsredovisning m.m. STU 2018

Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse m.m. 2019: Årsredovisning m.m. STU 2019

Valbara kandidater till styrelsen:  Valbara kandidater till Svenska Taekwondounionens styrelse

Budgetförslag 2020: Budgetförslag STU 2020

Motioner som har inkommit inom föreskriven tid: Inga motioner har inkommit inom föreskriven tid.

Propositioner framlagda av Förbundsstyrelsen:
1. Proposition 2020-1
2. Proposition 2020-2
3. Proposition 2020-3

Valberedningens nomineringar: Valberedningens nomineringar