En anmälan om bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar kan göras till Svenska Taekwondoförbundets Disciplinnämnd i enlighet med STU:s, STF:s och RF:s stadgar. 

Kontakt Disciplinnämnden 
E-post: disciplin@swetaekwondo.se

Följ länken för mer information om Disciplinnämnden: http://www.swetaekwondo.se/forbundet/kommitter/disciplinnamnden/

Mer information om bestraffningar, överklaganden m.m. hittar du i 14 kap. och 15 kap. RF:s stadgar: http://www.rf.se/Undermeny/Dokumentbank/

Här hittar du även information om RF:s juridiska instanser: http://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/Juridiskainstanser