På denna sida kommer disciplin- och bestraffningsärenden som rör STU att läggas upp. 

En anmälan om bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar kan göras till Svenska Taekwondoförbundets Disciplinnämnd i enlighet med STU:s, STF:s och RF:s stadgar. 

Kontakt Disciplinnämnden 
E-post: disciplin@swetaekwondo.se