På denna sida kommer all information och alla dokument m.m. att publiceras inför Svenska Taekwondounionens (STU) årsmöte 2018.

Styrelsen har beslutat att hålla årsmötet för STU lördagen den 21 april i Stockholm. Plats är nu bestämt och det blir Bosön.

Kallelse: Kallelse STU Årsmöte 2018 för mer information. 

I kap. 2 § 13 STU:s stadgar föreskrivs om rösträtt. Varje röstberättigad förening äger en (1) röst.

Den preliminära röstlängden är upprättad hittas här: Preliminär röstlängd 2018 STU

Om en förening saknas eller i övrigt vill invända mot den preliminära röstlängden, ber vi er vänligen att kontakta kansliet via mejl på info@stuswe.se.

Motionsstopp är satt till 31 januari 2018. Motioner insändes till info@stuswe.se 

Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsens arbetsplan 2018: Arbetsplan STU 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse m.m. 2016: STU Årsbokslut + RB 2016

Årsredovisning m.m. 2017: Årsredovisning STU 2017

Budgetförslag 2018: Budgetförslag 2018 STU