På denna sida kommer all information och alla dokument m.m. att publiceras inför Svenska Taekwondounionens (STU) årsmöte 2020.

Styrelsen har beslutat att hålla årsmötet för STU lördagen den 28 mars på Lidingö (Bosön) i Stockholm. Plats är nu bestämt och det blir på Bosön.

Kallelse:  Kallelse STU Årsmöte 2020

I kap. 2 § 13 STU:s stadgar föreskrivs om rösträtt. Varje röstberättigad förening äger en (1) röst.

Den preliminära röstlängden är upprättad och hittas här: 

Om en förening inte är upptagen i listan över den preliminära röstlängden eller i övrigt vill invända mot den preliminära röstlängden, ber vi er vänligen att kontakta kansliet via mejl på info@stuswe.se.

Verksamhetsberättelse:

Styrelsens arbetsplan 2020: 

Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse m.m. 2018: 

Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse m.m. 2019: 

Valberedningen: 

Budgetförslag 2020: 

Motioner som har inkommit inom föreskriven tid:

Propositioner som läggs fram av styrelsen: