På denna sida kommer all information och alla dokument m.m. att publiceras inför Svenska Taekwondounionens (STU) årsmöte 2018.

Styrelsen har beslutat att hålla årsmötet för STU lördagen den 21 april i Stockholm. Plats är nu bestämt och det blir Bosön.

På kommande årsmöte ska det göras ett fyllnads val på ett års tid. Som medlemmar i STU har ni möjlighet att rösta på en ny ordförande eller om ni är nöjda, rösta på sittande.

Så glöm inte att göra eran årsrapport via idrott online, samt betala medlemsavgifterna till STF senast 31/12.

Kallelse: Kallelse STU Årsmöte 2018 för mer information. 

I kap. 2 § 13 STU:s stadgar föreskrivs om rösträtt. Varje röstberättigad förening äger en (1) röst.

Den preliminära röstlängden är upprättad hittas här: Preliminär röstlängd 2018 STU

Om en förening saknas eller i övrigt vill invända mot den preliminära röstlängden, ber vi er vänligen att kontakta kansliet via mejl på info@stuswe.se.

Motionsstopp är satt till 31 januari 2018. Motioner insändes till info@stuswe.se 

Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsens arbetsplan 2018: Arbetsplan STU 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse m.m. 2016: STU Årsbokslut + RB 2016

Årsredovisning m.m. 2017: Årsredovisning STU 2017

Budgetförslag 2018: Budgetförslag 2018 STU