SOK är det högsta organet för handläggandet av olympiska frågor inom idrotten i Sverige, länk till deras hemsida: http://sok.se/