Svenska Taekwondoförbundet har stadgefäst 4 regionförbund för distriksverksamheten. På kartan nedan framgår hur indelningen är fastställd.

Svenska Taekwondoförbundet Regioner