Gällande ranking och uttag till mästerskap.

STU har landslag för kadetter, juniorer och seniorer. För kadetter gäller som huvudregel full egenfinansiering för Mästerskapen. Ekonomin skall sedan fördelas så att juniorerna erhåller 1/3 av tillgängliga medel och seniorerna 2/3.

För att bli uttagen att representera Sverige vid kommande mästerskap krävs det att man har kvalificerat sig genom att bli rankad 1 eller 2 i korrekt ålders- och viktklass efter Svenska Cuperna och SM samt ha ett svenskt pass. Efter det behöver man delta på minst 3 av 5 G-klass tävlingar utsedda av styrelsen samt uppfylla träningsåtaganden som lämnas av förbundskapten.

Senast den 10 januari varje nytt kalenderår skall samtliga som planerar att delta på något mästerskap under kommande år anmäla sitt intresse för landslaget och då även skicka med en kopia på ett giltigt pass, GAL, DAN, samt uppge vilken kategori och viktklass som respektive spelare önskar tävla i. Anmälan görs till: landslag@stuswe.se.

OBS, det är viktigt att man tävlar i den ålder och viktklass som man planerar att ha vid landslagsrepresentation vid kommande mästerskap. Man kan alltså inte tävla i en lägre viktklass och sen byta, eller tävla som kadett och sen vilja ha plats som junior, eller junior till senior.

För att representera Sverige vid ett mästerskap som kadett, junior eller senior måste personen tävlat i korrekt vikt och åldersklass på Svenska Cupen och rankat sig etta eller tvåa. Ettan innehar mästerskapsplatsen såvida inte Tvåan gör bättre resultat på de av STU utsedda G-klass tävlingarna.

Om en person byter klass (ålder eller vikt, förutsatt att den spelaren är rankad etta i viktklassen hon växt ifrån) eller fått dispens av styrelsen att delta i landslaget blir denna personen rankad som nr 3 i viktklassen man bytt till. En Trea måste då ta minst ett guld vid de utsedda g-klass tävlingarna (samt bättre resultat än de övriga två) för att gå om Ettan och Tvåan och därmed få Mästerskapsplatsen.

Om ”ettan” byter viktklass eller inte deltar i landslaget av annan anledning blir inte ”tvåan” uppflyttad som ”etta”. Tvåan måste förtjäna sin Mästerskapsplats genom att ta internationell medalj (se ovan). Om det inte finns någon ”etta” i en klass inför ett Mästerskap tillåts annan ”etta” att byta till den klassen. Om två vill byta till samma klass ges förtur till den som kommer från närmaste högre viktklass.

Miniorer kan ej bli uttagna för kadett representation, man måste ha tävlat som kadett och kvalificerat sig enligt kriterierna ovan. En minior som blir kadett kan bli rankad som nr 3 i kadettklassen om minioren varit etta tidigare år i miniorklassen.

Vid U-21 representation har seniorernas ”Etta” i respektive viktklass förtur, som junior kan man endast bli uttagen om senior-ettan tackar nej och ingen annan i viktklassen har tagit seniormedalj på g-klasstävling (se ovan). Junior-ettan kan dock gå om övriga genom att tävla som senior på g-klasstävlingar och där ta ett guld. Om inte senior-ettan åker (och inte någon i övrigt tagit senior-medalj på g-klass) kommer platsen att erbjudas till junior-ettan (såvida den uppfyller ålderskrav m.m.

Det innebär att om man själv gjort ett aktivt val att tävla som kadett för att bli uttagen till kadett EM 2016 eller att man kvalade landslaget som junior för att man satsat på ett junior VM uttag 2016. Om målet var junior EM 2017 eller senior EM 2017, då skulle man tävlat och blivit uttagen i korrekt ålderskategori under Svenska Cupen 2016 alt vid g-klasstävlingarna

OBS: EM i Olympiska viktklasser gäller i första hand de spelare som ingår i det Olympiska programmet – i andra hand sker uttagningen genom placering på SM-veckan och i tredje hand genom rankingen ovan.

Universiaden: Administreras av student idrottsförbundet, Landslagets deltagande är beroende på hur budget och verksamhetsplan ser ut vid kommande mästerskap.

Enligt nuvarande tävlingsbestämmelser rörande landslaget kan dispens enbart ges till personer så att de kommer med i landslagstruppen. Det är sedan upp till den enskilda utövaren att prestera på g-klass tävlingar så att denna går om 1:an och 2:an och får landslagsplatsen. Det finns inga möjligheter att ge dispens till någon spelare så att de får komma direkt in i ett mästerskap (eller företa viktklassändring inför ett mästerskap annat än vad som anges ovan). Reglerna tillåter inga undantag från detta – och är skrivna utifrån framförallt ”förutsägbarhet och rättvisa”.

 

WT Taekwondo Kravanalys 2,0