idrottslyftet sverige
Ansökningsperiod: 2015.12.15 – 2016.01.30
Nu är det dags för Idrottslyftet 2016 som går in i en ny fas med fyra nya år att se framemot. Det som tidigare varit projektmallar är borttagna, istället går vi till friare ansökningar med större krav och mer engagemang från föreningens sida. Förbundet söker projekt där följande genomsyrar projekten:

 • Samhällsengagemang.
 • Nytänkande.
 • Samarbete med andra organisationer.
 • Rekrytering av nya medlemmar för att blir fler i förbundet.
 • Fortsättning på tidigare projekt där man redan skapat samarbete med hållbar modell.

Som vanligt lämnas ansökan via föreningens Idrotten Online sida där ni fyller i all information som efterfrågas. Ni lämnar även in en projektbeskrivning som PDF där följande punkter är oerhört viktigt att fylla i:

 • Bakgrund
 • Syfte
 • Mål
 • Genomförande
 • Ekonomi/Budget
 • Uppföljning/utvärdering
 • Övrigt

Viktigt att förankra projektet i föreningens styrelse där hela styrelsen är involverad i projektet och dess budget – Bifoga styrelseprotokoll i er ansökan.

Vi ser framemot er ansökan!