Förfarande vid ansökan av Dancertifikat

Ansökningar för Dancertifikat – Kukkiwon samt svenska certifikat skall göras via mail till: dancert@stuswe.se

Följ noga anvisningarna nedan för att ansöka om Dancertifikat:

  1. Fyll i ansökningsblanketten från Kukkiwon (den hittas här: application(word)_ ) och mejla till dancert@stuswe.se
  2. Tillsammans med ansökningsblanketten ska ni även skicka med en digital fotografi på den sökande. Fotografiet ska vara i .jpg-format. Fotografiet får ej överstiga 300kb och inte överstiga måttet H=3 cm och B=2 cm.
    OBS! De som inte vill ha fotografi på ”plånbokscertifikatet” (storlek som ett kreditkort) ska meddela detta! Om fotografi saknas vid beställning kommer ansökan inte att behandlas om meddelande enligt ovan inte förmedlats.
  1. Mejla även en kopia på ert senaste Kukkiwon-certifikat (det ska vara det lilla ”plånbokscertifikatet”).
  2. Fyll även i Excelfilen Ansökan Dancertifikat och mejla den till dancert@stuswe.se tillsammans med dokumenten ovan.
  3. Bifoga en kopia på ditt resepass så att vi kan se exakt hur ditt namn stavas. Om du bytt namn mailar du även bild på ditt gamla pass
  4. Efter att vi behandlat ansökan skickas en faktura till den klubb man tillhör. Fakturan betalas och vi skickar ut alla handlingar när de anländer till oss. Obs! Vid betalning utan faktura återbetalas inga fel inbetalda avgifter.

Om ni inte skickar alla begärda uppgifter och dokument kommer er ansökan inte att behandlas. 

Kukkiwon-certifikaten kostar:

1 Dan = 70 USD

2 Dan = 90 USD

3 Dan = 120 USD

4 Dan = 150 USD

5 Dan = 300 USD

6 Dan = 350 USD

7 Dan = 450 USD

De svenska certifikaten kostar 500 kr/st oavsett Dangrad.

För korrigering av tidigare Dan-certifikat eller för beställning av kopia, vänligen fyll i detta dokument correction(word)_ och mejla till dancert@stuswe.se