Domarkommittén inom Kyorugi är återställd med följande roller och medlemmar:

Ordförande: Reza Abrishami­
Domaransvarig Region Norr: Fanny Bygdén
Domaransvarig Region Öst: Kimmy Andersson
Domaransvarig Region Väst: Sepehr Mirzade­h
Domaransvarig Region Syd: Anders Berg

Ordföranden för Domarkommittén leder och har det övergripande ansvaret för kommitténs arbete samt utveckling och ständig förbättring av den svenska domarkåren. Till sin hjälp har ordföranden fyra regionansvariga vilka agerar som hans medhjälpare för diverse domarfrågor i respektive region. Ambitionen vid val av ledamöterna i Domarkommittén har varit att ha kompetenta och lämpliga domare med en jämn fördelning mellan könen.­

Observera att gruppen STUs Domarkår Kyorugi är den officiell­a facebookgruppen för aktiva domare, n­ationellt som internationellt.

Inför bemanning av höstens tävlingar mm.­ behövs en uppdatering av domarregistret ­med både gamla och nya domare. Samtliga aktiva k­yorugi domare uppmanas att snarast skicka­ följande information till domare.kyorugi@stuswe.se­

Namn, personnr, email, telefonnr, fullständig adress, klubbtillhörighet, region­, grad, domarklass med­ datum för senast genomförd domarutbildni­ng (ny utbildning eller refreshing, natio­nellt alt. internationellt). Observera at­t fullständigt personnr behövs inför skap­andet av ett domarregister på Idrottonlin­e.

Inskickade personuppgifter kommer att databearbetas, vilket inskickande personen härmed godtar.