Listan över samtliga domare som har deltagit på domarutbildningar under hösten 2016 och/eller år 2017 kommer att vara färdigställd under december månad.