Listan över samtliga domare som har deltagit på domarutbildningar under hösten 2016 och/eller år 2017 kommer att vara färdigställd snarast under 2018.

Inför bemanning av vårens tävlingar m.m.­ behövs en uppdatering av domarregistret ­med både gamla och nya domare. Samtliga aktiva k­yorugi domare uppmanas att snarast skicka­ följande information till domare.kyorugi@stuswe.se­:­

Namn, personnr, email, telefonnr, fullständig adress, klubbtillhörighet, region­, grad, domarklass med­ datum för senast genomförd domarutbildni­ng (ny utbildning eller refreshing, natio­nellt alt. internationellt). Observera at­t fullständigt personnr behövs inför skap­andet av ett domarregister på Idrottonlin­e.

Inskickade personuppgifter kommer att databearbetas, vilket inskickande personen härmed godtar.