Medlemsavgift år 2018

Samtliga medlemmar i den svenska domarkåren, Kyorugi och Poomsae ska betala 100 kr i medlemsavgift för år 2018.

Betalningen ska vara STU tillhanda genom dess Bankgiro: 5135-5493 SENAST den 31 januari. Märk betalningen med namn, klubbtillhörighet och ”Domarmedlemsavgift Kyorugi 2018” alt. ”Domarmedlemsavgift Poomsae 2018”.

Observera att om man är domare i både Kyorugi och Poomsae ska två medlemsavgifter betalas, det vill säga sammanlagt 200 kr.Kvittot på betalning skickas sedan till info@stuswe.se för registrering.