Medlemsavgift år 2020

Samtliga medlemmar i den svenska domarkåren, Kyorugi och Poomsae ska betala 100 kr i medlemsavgift för år 2020.

Betalningen ska vara STU tillhanda genom dess Bankgiro: 5135-5493 SENAST den 31 januari 2020. Märk betalningen med namn, klubbtillhörighet och ”Domarmedlemsavgift Kyorugi 2020” alt. ”Domarmedlemsavgift Poomsae 2020”.

Observera att om man är domare i både Kyorugi och Poomsae ska två medlemsavgifter betalas, det vill säga sammanlagt 200 kr. Kvittot på betalning skickas sedan till info@stuswe.se för registrering.