Samtliga domare ombeds att registrera sig på https://tkdreferee.com samt anmäla sitt intresse till tävlingar genom denna sida. Uppdatering av klubbtillhörighet, telefonnummer och email adresser sker också genom denna sida. 

Samtliga uppgifter och personuppgifter som skickas till STU och dess Domarkommitté vid anmälan till utbildningar mm. behandlas enligt gällande lagar och förordningar (GDPR/Dataskyddsförordningen) samt STU:s integritetspolicy (läs mer om detta här: http://stuswe.se/stu/personuppgifter/). Den som skickar in sina uppgifter enligt ovanstående godkänner även att dessa uppgifter lagras och behandlas av STU och dess Domarkommitté i enlighet med det som stadgats ovan.

Kvalifikationer

Behöriga domare är endast de som erhållit domarlicens från STU:s domarkommitté efter genomgång utbildning.

Domarutbildningar kommer att genomföras på en dag och i första hand fysiskt. Befintliga domare som vill gå refreshing ska delta på den utbildningen. För att gå C- klassdomarutbildning alt. inför byte av domarklasser måste man inneha giltig STU coachlicens. Deltagande i coach- och domarutbildningar genererar en poäng för deltagande.

Lägsta grad, ålder och kvalifikationer för de olika domarklasserna är enligt nedan:
C-klass:                      4 Gup, det år man fyller 17 år
B-klass:                      1 Dan, det år man fyller 18 år
A-klass:                      2 Dan, det år man fyller 20 år
IR-klass:                     4 Dan (herrar) 2 Dan (damer), det år man fyller 22 år

För anmälan till B- domarklass, krävs det att deltagare ha varit aktiv C-domare med minst 10 registrerade tävlingsdagar/ utbildningsdagar (á 4 timmar), ska dessutom bli utvärderad på minst två efterföljande tävlingar.

För anmälan till A- domarklass, krävs det att deltagare ha varit aktiv B-domare med minst 20 registrerade tävlingsdagar/ utbildningsdagar (á 4 timmar) som B-domare, ska dessutom bli utvärderad på minst tre efterföljande tävlingar.

För att sedan en IR- domarutbildning på rekommendationer från domarkommittén till STU styrelse ska bli aktuell krävs det att den berörde ha varit aktiv A-domare med minst 20 registrerade tävlingsdagar/ utbildningsdagar (á 4 timmar) som A-domare, kan engelska språket både på tal och skrift samt är tränad och i bra fysisk form.

Domararvoden

Arvode för domare fastställs av Svenska Taekwondounionens styrelse efter rekommendation av Domarkommittén. De nuvarande arvodena är följande:

  • Invägningsdomare (Kyorugi): 100 kr per timme
  • Koordinator (Poomsae): 500 kr
  • C-klass: 550 kr
  • B-klass: 650 kr
  • A-klass: 750 kr
  • IR-klass: 750 kr
  • Huvuddomare: 1500 kr

Nämnda arvoden gäller per dag när tävlingen pågår mellan klockan 09.00 och 18.00. Efter klockan 18.00 betalas ut övertid med 50 kronor per påbörjad halvtimme. Detsamma gäller om tävlingen startas innan klockan 09.00 – då betalas övertidsersättning ut för den tiden som tävlingen startat tidigare.