Listan över samtliga domare som har deltagit på domarutbildningar, har dömt aktivt och betalat även medlemsavgiften för åren 2018 och 2019  kommer att vara färdigställd under hösten.

Skicka gärna eventuella ändringar om nedanstående info genom mail till domare.kyorugi@stuswe.se­:­

Namn, födelsedata, email, telefonnr, fullständig adress, klubbtillhörighet, region­, grad, domarklass med­ datum för senast genomförd domarutbildni­ng (ny utbildning eller refreshing, natio­nellt alt. internationellt). 

Samtliga uppgifter och personuppgifter som skickas till STU och dess Domarkommitté behandlas enligt gällande lagar och förordningar (GDPR/Dataskyddsförordningen) samt STU:s integritetspolicy (läs mer om detta här: http://stuswe.se/stu/personuppgifter/). Den som skickar in sina uppgifter enligt ovanstående godkänner även att dessa uppgifter lagras och behandlas av STU och dess Domarkommitté i enlighet med det som stadgats ovan.

Samtliga domare ombeds att registrera sig på https://tkdreferee.com samt anmäla sitt intresse till tävlingar genom hemsidan.

Domararvoden

Arvode för domare fastställs av Svenska Taekwondounionens styrelse efter rekommendation av Domarkommittén. De nuvarande arvodena är följande:

  • Invägningsdomare (Kyorugi): 100 kr per timme
  • Koordinator (Poomsae): 500 kr
  • C-klass: 550 kr
  • B-klass: 650 kr
  • A-klass: 750 kr
  • IR-klass: 750 kr
  • Huvuddomare: 1500 kr

Nämnda arvoden gäller per dag när tävlingen pågår mellan klockan 09.00 och 18.00. Efter klockan 18.00 betalas ut övertid med 50 kronor per påbörjad halvtimme.

Detsamma gäller om tävlingen startas innan klockan 09.00 – då betalas övertidsersättning ut för den tiden som tävlingen startat tidigare.