Det krävs giltig coa­c­hlicens för att kun­na­ agera som coach p­å Svenska tävlingar framöver.

För att vi ska kunna erbjuda bra tävlingar krävs det en kompetent coach- och domarkår. Styrelsen har därmed i samråd med Domarkommittén beslutat att samtliga svenska coacher ska från och med 1 januari 2017, för att få coacha, antingen ha deltagit på en erkänd internationell coachutbildning såsom ETU Coach Seminar eller på dag ett av en två- dagars nationell domarutbildning. Detta ska gälla för samtliga tävlingar som genomförs i Sverige – alltså både avancerade och nybörjartävlingar.

Det är inget gradkrav på att få gå coachutbildningen dock ålderskravet är att man fy­ller minst 17­ år und­er året. Samtliga STU- domare får coacha med sina STU- domarlicenser.

Behöriga Coacher_klubbvis