Allmänt

STU årsmöte

Styrelsen beslutade 25 mars att följa RF-rekommendation att flytta fram årsmötet vilket också publicerades på www.stuswe.se. Nytt datum för årsmötet har nu satts till 19 september 2020 och vi hoppas kunna hålla ett fysiskt möte Läs mer…

sedan
Allmänt

SENASTE NYTT ANGÅENDE CORONAVIRUSET

Publicerad: 27 mars 2020 Idag har regeringen fattat beslut att ytterligare begränsa allmänna sammankonster. Beslutet innebär att allmänna sammankomster med över 50 deltagare är förbjudna.  https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/forslag-ytterligare-begransningar-av-allmanna-sammankomster/ https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forbud-mot-allmanna-sammankomster-eller-offentliga-tillstallningar-med-fler-an-50-deltagare/ Riksidrottsförbundet skriver följande på sin hemsida: ”För idrotten Läs mer…

sedan
Information

Uttagna till OS-kvalet

Landslagledningen har beslutat följande gällande spelare till OS-kvalet. Till det Europeiska OS-kvalet får respektive land skicka deltagare i 2 damklasser och 2 herrklasser. Nedan de spelare Sverige erbjudit plats, mot bakgrund av de riktlinjer som Läs mer…

sedan
Information

Kallelse årsmöte 2020

STU:s årsmöte kommer att äga rum den 28 mars 2020 på Bosön (Lidingö) i Stockholm.  Kallelse hittas här: Kallelse STU Årsmöte 2020 Framdeles kommer all information och alla dokument rörande årsmötet att publiceras på följande sida: http://stuswe.se/stu/arsmote/

sedan