STU logga

På denna sida kommer all information och alla dokument m.m. att publiceras inför Svenska Taekwondounionens (STU) årsmöte 2017.

OBS! Grenförbuden (således även STU) kommer att hålla sina årsmöten på lördagen den 1:a april 2017 medan STF:s årsmöte kommer att äga rum på söndagen den 2:a april 2017. Detta på grund av att tiden annars inte skulle räcka till för båda årsmöten. 

Styrelsen har i enlighet med 2 kap. 11 § STU:s stadgar beslutat om följande datum, plats och tid för STU:s årsmöte: 

Datum: 1 april 2017
Plats: Hotell Scandic Foresta, Lidingö (Stockholm) 
Tid: 12:45-13:25 (fullmaktsgranskning), 13:30-18:00 (årsmöte) 

Se kallelsen till STU:s årsmöte här: Kallelse STU Årsmöte 2017

Vidare har STU:s styrelse i enlighet med 2 kap. 17 § STU:s stadgar beslutat att motionsstoppet ska sättas till 15 februari 2017 (likt STF:s). Eventuella motion sänds till info@stuswe.seBerättigade att inge motioner är Taekwondo regionsförbund samt föreningar i Förbundet. Motionsblankett: STU Motionsblankett TKD ÅM 2017

Vid kommande årsmöte äger enligt STU:s stadgar (2 kap. 13 §) endast tre föreningar – de som bildade STU – rösträtt. Eftersom STU är ett nybildat grenförbund så kommer styrelsen att försöka förmå dessa föreningar att öppna upp för samtliga föreningar medlemmar i STU att ha rösträtt som har betalat sina medlemsavgifter till Svenska Taekwondoförbundet i tid och som har fler än 25 medlemmar. Detta är dock inget som styrelsen kan lova utan endast jobba för. 

Stadgarna finns att läsa här: STUs stadgar 2016

Verksamhetsberättelse 2016 (STU:s verksamhetsberättelse finns i STF:s verksamhetsberättelse): stf_verksamhetsberattelse-2016

Årsredovisning 2016: arsredovisning-2016

Styrelsens arbetsplan för 2017: Arbetsplan STU 2017

Revisionsberättelsen kommer att läggas upp senare när den är klar. 

Inga motioner har inkommit och styrelsen har heller inte lämnat några propositioner.