STU som underförbund till STF följer det policyprogram som STF utarbetat 2002 och som är föremål för uppdatering framöver.

STF Antidoping 2002

Idrottens antidopingreglemente hittar ni här: idrottens-antidopingreglemente (pdf fil)

 

Vaccinera klubben – ett bra redskap för förebyggande arbete på föreningsnivå. Notera att Vaccinera klubben nu är uppdaterat med delvis nytt material på den här länken: http:www.rf.se/vaccinera