Listan över domare som har aktivt dömt under hösten 2016 och/eller år 2017 kommer att vara färdigställd under september månad.