Listan över domare som har aktivt dömt under år 2017 kommer att vara färdigställd under december månad.