Kyorugi

Inbjudan till coach- och domarutbildningar

Domarkommittén anordnar coach- och domarutbildningar i Helsingborg helgen 15–16 februari och i Habo (Jönköping) helgen 29/2–1/3. Ytterligare information och tillvägagångssätt för anmälan hittas i inbjudan nedan: WT Nationell Kyorugi Coach- och domarutbildning Helsingborg 15-16 februari Läs mer…

sedan
Information

Motionsstopp och valbarhet

Styrelsen för STU har beslutat att förslag till ärenden att behandlas vid Förbundsmötet (motioner) enligt 2 kap. 17 § STU:s stadgar ska ha inkommit till styrelsen senast den 15 februari 2020. Följande föreskrivs i bestämmelsen:  Läs mer…

sedan