Information

Motionsstopp och valbarhet

Styrelsen för STU har beslutat att förslag till ärenden att behandlas vid Förbundsmötet (motioner) enligt 2 kap. 17 § STU:s stadgar ska ha inkommit till styrelsen senast den 15 februari 2020. Följande föreskrivs i bestämmelsen:  Läs mer…

sedan