Allmänt

BREV TILL MEDLEMSFÖRENINGARNA

Bäste medlemsförening, Svensk Taekwondo har sedan STU:s årsmöte den 27 april 2019 återigen gått in i en turbulent och konfliktfylld period. STU:s styrelse har sedan dess aktivt jobbat för STU:s och utövarnas bästa. Konflikterna har Läs mer…

sedan