Allmänt

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet, Det har tyvärr varit lite tyst från min sida – men detta innebär inte att vi inte arbetat och nu kommer styrelsen och undertecknad att sätta full fart även med informationsspridning.  NYHET; Läs mer…

sedan